सिन्धुली जिल्ला, नगरपालिका र गाविसहरुको प्रोफाईल

सिन्धुली - छेत्र न. - १, ईलाका न. - २, सुम्नाम पोखरी

सुम्नाम पोखरी


अन्चल :
गाबिसको कुल क्षेत्रफल :
जिल्लाको कुल क्षेत्रफल अङ्शामा :
कुल जनसङ्ख्या :
महिला :
पुरुष :
भौगोलिक अवस्थिती :
गाबिस बाट सडरमुकाम सम्मको दुरी :
सबै भन्दा अग्लो स्थान :
सबै भन्दा होचो स्थान :
एस गाबिसमा बसोबास गर्ने प्रमुख जाताजाती :
मानव विकास सुचकाङ्क :
प्रमुख पेशा :
गाबिसा सचिवको नाम :
फोन न. :
प्राविधिकको नाम :
सम्पर्क न. :
कार्यलय सहयोगिको नाम :
सम्पर्क न. :

विकासको लागि शान्ति, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, सिन्धुली
०४७-५२११३४/ ९८५४०४११३४

Email: pfdsindhuli@gmail.com

Copyright © 2015 - विकासको लागि शान्ति, सिन्धुली , All Rights Reserved !