सिन्धुली जिल्ला, नगरपालिका र गाविसहरुको प्रोफाईल

सिन्धुली जिल्लाको गाविसको नामहरू

छेत्र न. १

छेत्र न. २

छेत्र न. ३

ईलाका न. १

ईलाका न. २

ईलाका न. ३

ईलाका न. ४

ईलाका न. ५

ईलाका न. ६

ईलाका न. ७

ईलाका न. ८

ईलाका न. ९

ईलाका न. १०

ईलाका न. ११

ईलाका न. १२

ईलाका न. १३

विकासको लागि शान्ति, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, सिन्धुली
०४७-५२११३४/ ९८५४०४११३४

Email: pfdsindhuli@gmail.com

Copyright © 2015 - विकासको लागि शान्ति, सिन्धुली , All Rights Reserved !